Chúng tôi là những "chú Ong công nghệ" làm việc miệt mài ngày đêm để đóng góp vào quá trình Chuyển đổi số thông qua các công nghệ số hóa.
Chúng tôi đề cao tính Sáng tạo và Đổi mới không chỉ công nghệ mà là phương thức triển khai cung cấp sản phẩm tới Khách hàng. Với chúng tôi: "Khách hàng là lý do duy nhất để chúng tôi tồn tại".
Chúng tôi định hướng cho dù là công nghệ IoT/IIoT/NB-IoT/Robotics/DLT-Blockchain/4G-5G based... mọi thứ đều là "Dịch vụ số", để mọi người, mọi nhà, mọi Doanh nghiệp đều có thể tiếp cận và ứng dụng dễ dàng với tiêu chí "Nhanh""Chi phí hợp lý" thông qua trung tâm chuyển đổi số VBEEON
XaaS (Everything as a Service) - Mọi thứ là Dịch vụ với trung tâm chuyển đổi số VBEEON. Khát vọng cho một Việt Nam số hóa, đóng góp tích cực vào cuộc cách mạng Số hóa trên thế giới


Chúng tôi làm gì

CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỬ DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI ỨNG DỤNG CHO NHÀ THÔNG MINH, THÀNH PHỐ THÔNG MINH, TRANG TRẠI THÔNG MINH, NHÀ MÁY THÔNG MINH

Chúng tôi có gì

ĐỘI NGŨ ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ MỚI
ĐỐI TÁC VỚI CÁC HÃNG THIẾT BỊ IOT LỚN

Chúng tôi cung cấp gì

PORTAL PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH (WWW.VBEEON.COM)
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (www.beeinc.vn/beeon/)
GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THIẾT KẾ CHUYÊN DỤNG
GIẢI PHÁP PHẦN MỀM NHÚNG VÀ THIẾT KẾ SẢN XUẤT THIẾT BỊ